Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2023

Bekendtgørelse nr. 2121 af 24. november 2021

§ 14

Kædehovedkontoret skal løbende ved anvendelse af den digitale blanket på www.virk.dk eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside oplyse Fødevarestyrelsen om

  • 1) ophør af virksomheder omfattet af kæden, jf. §§ 7 eller 8, og

  • 2) udtræden af enkelte virksomheder omfattet af kæden, jf. §§ 7 eller 8.

Stk. 2 Ophør eller udtræden af virksomheder omfattet af kæden, berører ikke den fastsatte kædekontrolfrekvens i indeværende år.

Stk. 3 Kædehovedkontoret kan tilmelde en eksisterende eller nyetableret virksomhed, der er autoriseret eller registreret i henhold til § 7 i autorisationsbekendtgørelsen via den digitale blanket om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder på virk.dk eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside. For disse fødevarevirksomheder med frekvensbaseret basiskontrol bevares det oprindelige antal frekvensbaserede basiskontroller i det indeværende år, jf. bilag 2-5.

Stk. 4 Ophører kæden, eller ønsker den at udtræde af kædekontrollen, skal kædehovedkontoret snarest muligt meddele dette til kædekoordinatoren. Ophør eller udtræden af kædekontrollen får virkning med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. Eventuel nedsættelse af antal frekvensbaserede basiskontroller som følge af god regelefterlevelse bortfalder herefter.