Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 418 af 31. maj 2005

§ 8

Lønmodtagernes Dyrtidsfond er berettiget til at beregne sig et flyttegebyr for at efterkomme en anmodning om overflytning af en kontohavers indestående fremsat i henhold til § 3, stk. 1.

Stk. 2 Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan beregne sig et gebyr for de omkostninger og udgifter, der har været forbundet med at behandle en anmodning om overflytning, men hvor overflytningen ikke finder sted bl.a. som følge af kontohavers udnyttelse af sin fortrydelsesret eller som følge af kontohavers dødsfald.

Stk. 3 Efter indstilling fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond fastsættes det i stk. 1 nævnte gebyr til et fast gebyr på 60 kr. med et tillæg til dækning af realisationsomkostninger på 0,40 pct. af kontohaveres indestående ved overflytningen. Senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato, skal Lønmodtagernes Dyrtidsfond afgive en indstilling til beskæftigelsesministeren vedrørende behovet for at revidere gebyrfastsættelsen.