Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 418 af 31. maj 2005

§ 7

Lønmodtagernes Dyrtidsfond opgør kontohavers tilgodehavende som det beløb, der er indbetalt i medfør af dyrtidsindbetalingsloven med tillæg af, hvad der er tilskrevet i medfør af § 6g i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2 Det beløb, der overføres til det anmodende pensionsinstitut, udgør det i henhold til stk. 1 opgjorte beløb fratrukket gebyr i medfør af § 8 og skat af pensionsafkast i henhold til pensionsafkastbeskatningslovens bestemmelser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ved overførsel til pensionspolicer, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, overfører Lønmodtagernes Dyrtidsfond nævnte beløb uden fradrag for afgift i medfør af pensionsbeskatningslovens § 14 A og § 41. Omfattes overførslen ikke af § 41, fradrages der i nævnte beløb en afgift i medfør af pensionsbeskatningslovens § 30.