Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 418 af 31. maj 2005

§ 2

En kontohaver hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond er berettiget til at flytte hele sit indestående til et andet pensionsinstitut, herunder til sin SP-konto i et pensionsinstitut eller hos Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det er ikke muligt at foretage en delvis flytning af kontohavers indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2 Lønmodtagernes Dyrtidsfond er berettiget til at afvise at efterkomme en overflytningsanmodning, såfremt det i medfør af § 8, stk. 1, beregnede gebyr overstiger kontohavers indestående som opgjort i henhold til § 7.