Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 418 af 31. maj 2005

§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt pensionsinstitutter, hvortil kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ønsker at flytte deres indestående, herunder ved overflytning til kontohaveres SP-konto, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Bekendtgørelsen fastlægger de bestemmelser, krav og rettigheder, der i tilfælde af flytning af en kontohavers indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond gælder mellem:

  • 1) kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

  • 2) Lønmodtagernes Dyrtidsfond og det modtagende pensionsinstitut,

  • 3) det modtagende pensionsinstitut og kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

  • 4) Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Tillægspension , og

  • 5) Arbejdsmarkedets Tillægspension og kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 3 Ved et pensionsinstitut forstås i denne bekendtgørelse livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller pengeinstitutter m.v., der opretter ordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningsloven samt Arbejdsmarkedets Tillægspension.