Bekendtgørelse om fleksjobbonus § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fleksjobbonus er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 410 af 28. april 2014

§ 5

Direktøren for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fører kontrol med, at udbetaling af fleksjobbonus sker i overensstemmelse med § 1 og § 2, stk. 3 og 4.

Stk. 2 Offentlige myndigheder og arbejdsgivere skal efter anmodning fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse give oplysninger om personnummer, løn, arbejdstimer pr. uge, tidspunkt for ansættelsens start- og ophørstidspunkt, startdato for kontaktgruppen og CVR-nummer til brug for kontrol efter stk. 1. Oplysningerne skal vedrøre lønmodtagere, som er visiteret til fleksjob, og for hvem arbejdsgiveren har ansøgt om fleksjobbonus. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.