Bekendtgørelse om fleksjobbonus § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fleksjobbonus er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 410 af 28. april 2014

§ 4

Til brug for administration og kontrol af betingelserne for fleksjobbonus kan Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse efter denne bekendtgørelse ved brug af personnummer få terminaladgang til indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og Det Fælles Datagrundlag, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, til oplysninger om løn, arbejdstimer pr. uge, tidspunkt for ansættelsens start og ophør, startdato for kontaktgruppen og CVR-nummer. Oplysningerne skal vedrøre lønmodtagere, som er visiteret til fleksjob og for hvem arbejdsgiver har ansøgt om fleksjobbonus.

Stk. 2 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan anmode om videregivelse af følgende oplysninger fra Det Fælles Datagrundlag:

  • 1) Identifikationsoplysninger (personnummer).

  • 2) Foranstaltningstype med underliggende kategorier.

  • 3) Startdato for den enkelte foranstaltning.

  • 4) Slutdato for den enkelte foranstaltning.

  • 5) Aktivitetsudbyder ved CVR- og P-nummer.

Stk. 3 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan anmode om videregivelse af følgende oplysninger fra indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen (personnummer).

  • 2) Arbejdstimer.

  • 3) CVR-nummer.

Stk. 4 Ved vurderinger efter § 2, stk. 3 og 4 kan Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse indhente oplysninger fra kommunen om personens arbejdsevne i forhold til det konkrete job. Indhentelse af oplysninger kan alene ske, hvis personen har givet samtykke hertil.