Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018

§ 7

En certificeret revisor har pligt til uden ugrundet ophold at meddele Finanstilsynet, hvis den pågældende revisor

  • 1) bliver indbragt for eller får en kendelse fra Revisornævnet,

  • 2) bliver pålagt strafansvar for overtrædelser af straffelovens kapitel 28, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning,

  • 3) ikke længere opfylder kravene i § 4 eller

  • 4) deponerer sin godkendelse som statsautoriseret revisor.