14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 En certificeret revisor har pligt til uden ugrundet ophold at meddele Finanstilsynet, hvis den pågældende revisor

  • 1) bliver indbragt for eller får en kendelse fra Revisornævnet,

  • 2) bliver pålagt strafansvar for overtrædelser af straffelovens kapitel 28, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning,

  • 3) ikke længere opfylder kravene i § 4 eller

  • 4) deponerer sin godkendelse som statsautoriseret revisor.

•••
profile photo
Profilside