14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Betingelser for opretholdelse af certificering
For at opretholde sin certificering skal en revisor på ethvert tidspunkt kunne dokumentere fortsat at opfylde kravene i § 4.

•••

Stk. 2 Har revisor ved certificeringen fået medregnet anden relevant erfaring efter § 4, stk. 3, kan denne erfaring indgå i opgørelsen af, om revisor fortsat opfylder kravene for certificering. Erfaring herudover, som ikke er indgået i Finanstilsynets vurdering efter § 4, stk. 3, i forbindelse med certificeringen, kan alene indgå i opgørelsen af, om revisor fortsat opfylder kravene for certificering, efter en konkret vurdering af Finanstilsynet.

•••

Stk. 3 En meddelt certificering er gældende, indtil den pågældende revisor meddeler Finanstilsynet, at vedkommende ikke ønsker at være certificeret, eller certificeringen fratages af Finanstilsynet i medfør af § 9.

•••
profile photo
Profilside