Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018

Typer af certificeringer
§ 3

Der er to særskilte certificeringer omfattende følgende typer af finansielle virksomheder:

Stk. 2 Såfremt en statsautoriseret revisor påtegner årsrapporter inden for begge certificeringspåkrævede typer virksomhed, skal den pågældende være certificeret til begge typer virksomhed.