14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1567 af 23. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Offentliggørelse
Efter hver inspektion i en af de i § 1 nævnte virksomheder (i det følgende benævnt »virksomhed m.v.«) udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som virksomheden m.v. skal offentliggøre. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v., herunder de eventuelle centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som virksomheden m.v. har modtaget fra Finanstilsynet.

•••

Stk. 2 Virksomheden m.v. skal uden for tilfælde omfattet af stk. 1 offentliggøre en redegørelse udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder de påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for:

  • 1) Kunderne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7-11.

  • 2) Medlemmerne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 8-10.

  • 3) Indskyderne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7.

  • 4) Kreditorerne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1-4 og 6-11.

  • 5) De finansielle markeder, hvorpå aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksomheden handles, i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6, 7 og 11.

  • 6) Investorerne i foreninger m.v. omfattet af § 1, nr. 2.

  • 7) Markedernes ordentlige funktion i virksomheder omfattet af § 1, nr. 5 og 11.

•••

Stk. 4 En redegørelse efter stk. 1 eller 2 må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen om undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v.

•••
profile photo
Profilside