Bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde § 62

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1245 af 27. november 2019

Eventualaktiver
§ 62

Medmindre det er meget usandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå LD Fonde, skal LD Fonde give en kort beskrivelse af arten af eventualaktiver på balancedagen og et skøn over deres økonomiske virkning, hvis det er praktisk muligt.