Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 95

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 460 af 02. maj 2023

§ 95

Virksomheden skal, når der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, oplyse

  • 1) arten af tilpasningen,

  • 2) beløbet for hver post, som er tilpasset, og

  • 3) årsagen til tilpasningen.

Stk. 2 Virksomheden skal anføre og begrunde manglende tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1.