Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 26

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 688 af 01. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1442 af 03. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1592 af 09. november 2020

Livsforsikring
§ 26

Under underpost 1.1, Bruttopræmier, opføres beløb for direkte og indirekte forsikringskontrakter, der er forfaldet i regnskabsåret, samt præmier på investeringskontrakter med ret til bonus. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb og eksklusive afgifter opkrævet sammen med præmierne til offentlige myndigheder. I forbindelse med coassurance indgår den andel af den samlede præmie, der vedrører virksomheden.

Stk. 2 Under underpost 1.2, Afgivne forsikringspræmier, opføres beløb, forsikringsselskabet i regnskabsåret har betalt til eller er blevet genforsikringsselskaber skyldige for genforsikringsdækning.

Stk. 3 Under hovedposten 1, Præmier f.e.r., i alt, opføres resultatet af posterne 1.1. og 1.2.