14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 75

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75 Udarbejdelse af kvartalsrapporter
Hvis den danske UCITS offentliggør kvartalsrapporter, skal disse være udarbejdet efter reglerne i § 74, stk. 1-5, med de tilpasninger, der måtte nødvendiggøres af, at der er tale om en kvartalsrapport og ikke en halvårsrapport.

•••

Stk. 2 Regnskabsmæssige oplysninger som offentliggøres af den danske UCITS, må ikke betegnes kvartalsrapporter, medmindre de opfylder kravene i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside