Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 71

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022

§ 71

§§ 67-70 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse i forbindelse med deling af en afdeling.