14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 69

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§69 Ved sammenlægning af afdelinger skal der i den fortsættende afdelings årsrapport for det år, hvori fusionen har fundet sted, gives en note indeholdende som minimum følgende oplysninger for den ophørende afdeling for perioden fra 1. januar til ombytningstidspunktet:

 • 1) Renter og udbytter.

 • 2) Kursgevinster og -tab.

 • 3) Andre indtægter.

 • 4) Administrationsomkostninger.

 • 5) Andre omkostninger.

 • 6) Skat.

 • 7) Udbetalt udbytte i perioden.

 • 8) Emissioner i perioden.

 • 9) Indløsninger i perioden.

 • 10) Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag.

 • 11) Periodens nettoresultat.

 • 12) Investorernes formue primo.

 • 13) Investorernes formue på sammenlægningstidspunktet.

•••

Stk. 2 Har sammenlægningen fundet sted i første halvår, skal halvårsrapporten tillige indeholde oplysningerne efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside