Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 46

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022

Eventualforpligtelser
§ 46

Medmindre det er meget usandsynligt, at der vil ske et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, skal afdelingen for hver kategori af eventualforpligtelser give en kort beskrivelse af arten af eventualforpligtelserne, herunder solidariske hæftelser. Afdelingen skal opgive værdien for hver kategori af eventualforpligtelser og for eventualforpligtelser samlet.