Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 37

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022

§ 37

Når der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, skal følgende oplyses i noterne:

  • 1) Arten af tilpasningen.

  • 2) Beløbet for hver post, som er tilpasset.

  • 3) Årsagen til tilpasningen.

Stk. 2 Manglende tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, skal anføres og begrundes.