14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta, omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen.

•••

Stk. 2 Monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter kursen kl. 16.00 GMT for valutaen på balancedagen.

•••

Stk. 3 Ikke-monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen, hvis posten er indregnet på basis af kostprisen.

•••

Stk. 4 Ikke-monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter kursen kl. 16.00 GMT på balancedagen, hvis posten er indregnet på basis af dagsværdien.

•••

Stk. 5 Valutakursforskelle opstået ved afhændelse eller afvikling af forpligtelser omfattet af stk. 2-4 eller omregning efter stk. 1-4 skal indregnes i resultatopgørelsen.

•••

Stk. 6 Afviger præsentationsvalutaen fra afdelingens funktionelle valuta omregnes fra den eller de funktionelle valuta(er) til præsentationsvalutaen efter følgende regler:

  • 1) Resultatopgørelsesposter omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen.

  • 2) Balanceposter omregnes efter kursen kl. 16.00 GMT på balancedagen.

•••

Stk. 7 Valutakursforskelle opstået ved omregning efter stk. 6 indregnes direkte i investorernes formue.

•••
profile photo
Profilside