Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension § 30

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 771 af 31. maj 2022

§ 30

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på årsrapporter og halvårsrapporter, der aflægges for regnskabsperioder, der begynder den 1. januar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 570 af 2. juni 2016 om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension ophæves.