Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 771 af 31. maj 2022

§ 21

Ledelsesberetningen skal indeholde oplysninger om de ledelseshverv, som bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre erhvervsvirksomheder, bortset fra ledelseshverv i ATP's egne 100 pct. ejede datterselskaber. Er et bestyrelses- eller direktionsmedlem medlem af ledelsen i et andet moderselskab og et eller flere af dettes 100 pct. ejede datterselskaber, er det tilstrækkeligt at oplyse navnet på moderselskabet og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.