Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 771 af 31. maj 2022

§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP).