14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 653 af 30. maj 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 På en klientkonto skal indsættes beløb, som en kunde måtte indbetale til en finansiel rådgiver eller til en boligkreditformidler til videreformidling til andre eller forsikringsudbetalinger, som virksomheden modtager som led i rådgivningsvirksomheden, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Beløb, der er dækket af en frigørelsesattest fra et forsikringsselskab, må ikke indsættes på klientkontoen.

•••

Stk. 3 Provision, herunder forskud herpå, samt andre vederlag, som en finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler modtager som led i rådgivningsvirksomheden, må ikke indsættes på klientkontoen.

•••
profile photo
Profilside