Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 653 af 30. maj 2018

Ansvarsforsikring eller garantistillelse
§ 2

En finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler, skal have en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut. Ansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti skal opfylde følgende betingelser:

  • 1) Ansvarsforsikringen eller garantien skal sikre, at forsikringsselskabet eller pengeinstituttet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, som en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler ifalder ved uagtsomt forhold udvist af virksomheden eller nogen, denne hæfter for.

  • 2) Ansvarsforsikringen eller garantien for finansielle rådgivere skal dække her i landet, og for investeringsrådgivere og boligkreditformidlere skal de dække i lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

  • 3) Ansvarsforsikringen eller garantien skal dække krav, der rejses og anmeldes senest 3 år efter ansvarsforsikringens eller garantiens ophør, i det omfang der ikke er tegnet en ny ansvarsforsikring i andet forsikringsselskab eller stillet en ny garanti for virksomheden i et andet pengeinstitut med fuld retroaktiv dækning.

  • 4) Ansvarsforsikringen eller garantien skal indeholde dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement).