14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 653 af 30. maj 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Garantierklæringen efter § 13 skal udarbejdes af garantistiller. Garantierklæringen skal afgives på en blanket udarbejdet af Finanstilsynet.

•••

Stk. 2 Blanketten skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med ansøgning om tilladelse som finansiel rådgiver og boligkreditformidler, jf. § 3 i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere.

•••
profile photo
Profilside