14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 653 af 30. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Garantistillelsen kan for finansielle rådgivere og boligkreditformidlere begrænses beløbsmæssigt, så samtlige krav vedrørende hvert enkelt år af garantiperioden kun dækkes med et vist beløb, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 For finansielle rådgivere skal beløbsgrænsen i henhold til stk. 1 mindst udgøre 2 mio. kr. Beløbsgrænsen reduceres ikke, selv om garantien stilles for en kortere periode end 1 år.

•••

Stk. 3 For boligkreditformidlere skal beløbet i henhold til stk. 1 være i overensstemmelse med det krav, der følger af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1125/2014 af 19. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, som kreditformidlere skal have.

•••
profile photo
Profilside