Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 653 af 30. maj 2018

Garantistillelse for betroede midler
§ 13

Det er en betingelse for, at en finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler kan modtage betroede midler, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut (garantistiller) om,

  • 1) at garantistiller som selvskyldner indestår for krav på betaling af betroede midler, som kan rettes mod den finansielle rådgiver eller boligkreditformidleren som led i dennes virksomhed,

  • 2) at garantistillelsen efter sit indhold giver den sikrede et direkte krav mod garantistiller,

  • 3) at garantistillelsen skal dække krav, som vedrører betroede midler fra og med den dato, garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør (garantiperioden), jf. § 16, og

  • 4) at garantistillelsen ikke er underkastet andre begrænsninger end de efter denne bekendtgørelse tilladte.

Stk. 2 Er garantistillelsen for den enkelte finansielle rådgiver eller boligkreditformidler etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere virksomheder, kan garantistiller være en selvstændig fond eller forening, hvis fondens eller foreningens tilsagn er således afdækket, at der efter en konkret vurdering af Finanstilsynet til hver en tid findes at foreligge en tilsvarende sikkerhed som efter stk. 1.