Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 653 af 30. maj 2018

§ 12

Finanstilsynet kan til enhver tid påbyde en finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler inden for en frist fastsat af Finanstilsynet, at indsende en erklæring om revision af klientkontoen fra en godkendt revisor.

Stk. 2 Har en finansiel rådgivers eller en boligkreditformidlers oversigt over betroede midler, jf. § 11, været mangelfuld, eller har den finansielle rådgiver eller boligkreditformidleren i øvrigt overtrådt reglerne om behandling af betroede midler, kan Finanstilsynet påbyde den finansielle rådgiver eller boligkreditformidleren for en periode fastsat af Finanstilsynet, eller indtil videre, at indsende klientkontoerklæring, jf. stk. 1, hvert kvartal eller med et andet interval fastsat af finanstilsynet.