Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 653 af 30. maj 2018

§ 11

En finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler skal føre en oversigt over betroede midler. Den finansielle rådgiver eller boligkreditformidleren skal have udarbejdet en forretningsgang, der sikrer en korrekt registrering af betroede midler.