Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017

§ 9

Finanstilsynet kan kræve, at forsikringsselskabet, udover de i §§ 5-8 nævnte oplysninger, afgiver andre oplysninger, der skønnes nødvendige til bedømmelse af, om resultaterne i driftsplanen må anses for realistiske.