Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017

§ 7

For filialer, der skal udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal driftsplanen, udover oplysningerne i § 6, inkludere følgende:

  • 1) De anslåede præmier eller bidrag og skadesudgifter.

  • 2) Oplysninger om det udstyr, som filialen råder over til brug for virksomhed omfattet af forsikringsklasse 18.