Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017

§ 28

Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 4, stk. 2, §§ 11, 13, 14 og 16, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1 og 2, § 19, § 20 og § 22, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.