Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017

§ 10

En person kan udpeges som generalagent eller repræsentant såfremt personen udover kravene i § 35, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed opfylder følgende krav:

  • 1) Personen har bopæl her i landet.

  • 2) Personen har været bosiddende her i landet i de seneste to år.

Stk. 2 Finanstilsynet kan dispensere fra kravet i stk. 1, nr. 2.