Bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. november 2020

Indledende bestemmelser
§ 3

Et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som er underlagt tilsyn af hjemlandets myndigheder, kan med tilladelse fra Finanstilsynet udøve kreditinstitutvirksomhed, jf. bilag 2 i lov om finansiel virksomhed, gennem en filial her i landet.