Bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. november 2020

Definitioner
§ 2

Ved filialregnskab forstås et særskilt regnskab, der føres for filialen, og som omfatter risikoeksponeringer, der kan henføres til filialens aktiviteter inklusiv likvide midler, samt passiver anvendt til finansiering af disse aktiver.