Bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. november 2020

Dispensation
§ 15

Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelserne i § 9, stk. 1, § 12, § 13, stk. 1, 3 og 4, samt fra bestemmelserne i kapitel 10-13 i lov om finansiel virksomhed.