Bekendtgørelse om feriehindringer § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om feriehindringer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021

§ 1

Ved en feriepengeudbetaler forstås FerieKonto, en arbejdsgiver eller en feriekasse.