14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 929 af 08. december 1997, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid

I medfør af § 31, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lov nr. 455 af 10. juni 1997 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. november 2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ved beregning af antal beskæftigede timer til kontanthjælpsmodtagere, der ikke har en arbejdstid, der er fastsat til et bestemt antal timer, anvendes en omregningssats.

Stk. 2 Som grundlag for beregningen af antal beskæftigede timer anvendes modtagerens arbejdsindtægt.

Stk. 3 Antal beskæftigede timer opgøres ved at dividere indtægten med omregningsfaktoren og afrundes til nærmeste hele tal.

Stk. 4 Omregningssatsen er pr. 1. januar 1999 133,58 kr. Satsen reguleres hvert år den 1. januar i overensstemmelse med de i medfør af lov om arbejdsløshedsforsikring § 58, stk. 1, nr. 3 og § 59, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring fastsatte regler.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998.

profile photo
Profilside