Bekendtgørelse om fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1601 af 27. december 2019

I medfør af § 31, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ved beregning af antal beskæftigede timer til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, der ikke har en arbejdstid, der er fastsat til et bestemt antal timer, anvendes en omregningssats.

Stk. 2 Som grundlag for beregningen af antal beskæftigede timer anvendes modtagerens arbejdsindtægt.

Stk. 3 Antal beskæftigede timer opgøres ved at dividere indtægten med omregningsfaktoren og afrundes til nærmeste hele tal.

Stk. 4 Omregningssatsen udgør 247,53 kr. i 2020. Satsen reguleres hvert år den 1. januar i overensstemmelse med de i medfør af § 52 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fastsatte regler.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 929 af 8. december 1997 om fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid ophæves.