Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1300 af 15. december 2011

§ 3

Ved opgørelsen af den årlige værdi gælder følgende:

  • 1) For værdipapirer og kapitaler, der indestår på konti i bank eller sparekasse eller lignende, foretages opgørelsen på grundlag af renteafkastet.

  • 2) For aktier og lignende foretages opgørelsen på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte.

  • 3) Indtægtsnydelsen af en virksomhed, en fast ejendom eller løsøre opgøres på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte, dog til mindst 4 pct. af kapitalindeståendet.

  • 4) Brugsnydelsen af en fast ejendom ansættes til den leje, der vil kunne opnås ved udleje til anden side.

  • 5) Brugsnydelsen af indbo og andet løsøre opgøres til 6 pct. af effekternes værdi.

  • 6) I andre tilfælde opgøres indtægten eller renten til 6 pct. af midlernes værdi.