Bekendtgørelse om fastsættelse af skattemyndighed efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 507 af 07. juni 2000

§ 3

Er Told- og Skattestyrelsen skatteansættende myndighed for en eller flere sælgere, træffer Told- og Skattestyrelsen afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.