Bekendtgørelse om fastsættelse af skattemyndighed efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 507 af 07. juni 2000

§ 1

Er de skatteansættende myndigheder for sælgerne forskellige kommunale skattemyndigheder, vælger disse hvilken kommunal skattemyndighed, der skal træffe afgørelse om den samlede kontantomregnede overdragelsessum og fordelingen af denne for aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 45, stk. 2, og for fast ejendom som nævnt i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, med direkte bindende virkning for alle sælgere og alle købere.

Stk. 2 Kan de kommunale skattemyndigheder ikke opnå enighed om valg af en kommunal skattemyndighed efter stk. 1, træffer den told- og skatteregion, der omfatter de pågældende kommuner, afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i stk. 1. Er de pågældende kommuner beliggende i flere told- og skatteregioner, vælger disse hvilken told- og skatteregion, der træffer afgørelsen.