14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 141 af 28. februar 2008, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og stk. 3 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som senest ændret ved lov nr. 109 af 26. februar 2008, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og for så vidt angår § 1 efter forhandling med Finanstilsynet:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Fastsættelse af maksimalt garantibidrag
Bidrag, der vedrører tiden fra den 1. januar 2008, opdeles efter fradrag af beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 16, i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8 c, stk. 1. Garantibidraget anvendes til optjening af garanteret pension, og bonusbidraget overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspensions bonuspotentiale.

Stk. 2 Garantibidraget kan maksimalt udgøre 80 pct. af bidraget efter fradrag af beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 16.

Stk. 3 Garantibidraget udgør en fast andel af bidraget og fastsættes en gang om året for det følgende år. Det faktisk anvendte årlige garantibidrag fastlægges på et niveau, der sikrer, at Arbejdsmarkedets Tillægspension til enhver tid kan leve op til sine forpligtelser.

§2 Fastsættelse af årets tarif
Medlemmerne erhverver pension af garantibidrag i overensstemmelse med den tarif, der fastsættes for bidrag, som vedrører det pågældende år.

Stk. 2 Ved fastsættelse af tariffen anvendes en markedsværdibaseret optjeningsrente, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8 c, stk. 2. Den markedsværdibaserede optjeningsrente fastlægges som en markedsrentekurve op til det tidspunkt, hvor tariffen fastsættes.

Stk. 3 Det tekniske grundlag for fastsættelse af tariffen, herunder inddragelse af prognose for udviklingen i levetiden, følger af Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensions- og hensættelsesgrundlag, skal gøres offentligt tilgængeligt. Offentliggørelse kan ske på Arbejdsmarkedets Tillægspensions internethjemmeside.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2008. § 1 og § 2, stk. 1 og 2 har virkning fra den 1. januar 2008.

profile photo
Profilside