Bekendtgørelse om fastsættelse af klageinstans for afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1328 af 29. november 2017

§ 1

Klager over afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser, truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration, i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen, behandles af Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Klager over sagsbehandlingstiden, jf. § 39, stk. 1 og 5, i lov om offentlighed i forvaltningen i sager, der vedrører anmodning om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser, som Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler, afgøres af Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Afgørelser om aktindsigt truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration i tilfælde, hvor der ikke er klageadgang i den sag anmodningen om aktindsigt vedrører, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for klager over sagsbehandlingstiden, jf. stk. 2.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 2017.