Bekendtgørelse om fastsættelse af isafgift for 2021 § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1535 af 01. oktober 2020

§ 1

Isafgiften for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 udgør 0,05 kr. pr. tons fragtskibsgods, der er indberettet til Danmarks Statistik for den pågældende havn i det foregående kalenderår, jf. § 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 131 af 6. februar 2014.