14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fastsættelse af erstatning for skader, forvoldt ved forarbejder til ekspropriationsanlæg

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 133 af 06. april 1966, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fastsættelse af erstatning for skader, forvoldt ved forarbejder til ekspropriationsanlæg

I medfør af § 3, stk. 3, sidste pkt., i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom udfærdiges følgende regler om fremgangsmåden ved fastsættelse af erstatning for skader, forvoldt ved de i lovens § 3, stk. 1, omhandlede forberedende opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser.

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

1 Erstatning for sådanne skader fastsættes af den ekspropriationskommission, der skal behandle det ekspropriationsanlæg, hvis gennemførelse har nødvendiggjort det skadevoldende arbejde.

2 Skadelidte og anlægsmyndigheden indvarsles med mindst 14 dages varsel til det møde i kommissionen, på hvilket spørgsmålet skal behandles.

3 Reglerne i fornævnte lovs §§ 17 og 18 finder anvendelse med fornødne lempelser.

4 Er et af denne bekendtgørelse omfattet erstatningsspørgsmål ikke afgjort ved forlig eller under en egentlig ekspropriationsforretning ved kendelse 6 måneder efter forarbejdernes afslutning eller afbrydelse på en ejendom, kan en skadelidt fremsætte krav om, at der afholdes særskilt møde i ekspropriationskommissionen til behandling af det pågældende erstatningsspørgsmål.

5 Såfremt ekspropriationskommissionen er nedsat, rettes henvendelse om spørgsmålets behandling til vedkommende kommissarius, eventuelt gennem anlægsmyndigheden. I andre tilfælde rettes henvendelse til ministeriet for offentlige arbejder direkte eller eventuelt gennem anlægsmyndigheden. Ministeriet nedsætter ekspropriationskommission og tilstiller vedkommende kommissarius sagen til behandling i kommissionen.

6 Kendelse om et af denne bekendtgørelse omfattet erstatningsspørgsmål kan i overensstemmelse med § 19 i fornævnte lov indbringes til efterprøvelse for vedkommende taksationskommission, og dennes kendelse kan i overensstemmelse med lovens § 26 indbringes for domstolene.

profile photo
Profilside