Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2005 fra private arbejdsgivere til finansiering af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1201 af 08. december 2004

I medfør af § 30 b, stk. 7 og 14, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, samt § 5 i bekendtgørelse nr. 521 af 18. juni 2003 om finansieringsbidrag, fastsættes efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2005 udgør 231 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2 Bidraget opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. februar 2005-22. maj 2005.