Bekendtgørelse om fastlæggelse af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 733 af 10. juli 2019

§ 2

Der vælges to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Det Kongelige Teater.

Stk. 2 Et medlem vælges som repræsentant for det teknisk administrative personale og et medlem som repræsentant for det kunstneriske personale.