Bekendtgørelse om familievejlederordningen efter lov om social service § 11 § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 583 af 23. juni 2009

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.