14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 287 af 20. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om, hvem der er eller kan være far eller medmor til barnet, indkalder Familieretshuset skriftligt snarest muligt moren til et møde.

•••

Stk. 2 Mødet afholdes senest fire måneder efter barnets fødsel, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende.

•••

Stk. 3 Udebliver moren uden lovlig grund fra mødet, skal hun indkaldes til nyt møde. Familieretshuset vejleder i den nye mødeindkaldelse om de tvangsmidler, som familieretten kan iværksætte efter retsplejelovens § 178.

•••
profile photo
Profilside